TRAINING

 Training cho tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc

Phí training tại thành phố Hồ Chí Minh

1 Buổi

1 Ngày

3.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Thêm phụ cấp đi lại ở các tỉnh thành khác

 
Tư vấn ngay